Sinds 9/11 is radicalisering een hot topic en wordt radicalisme per definitie bestempeld als negatief. Maar vormde het – geboren uit idealisme – niet vaak ook een drijvende kracht achter maatschappelijke veranderingen? En wie is radicaal en wie bepaalt dat? Neemt het radicalisme in Nederland toe, of is vooral de beeldvorming veranderd?

ANGRY is een multimediaal project bestaande uit een tentoonstelling, een interactieve website, diverse educatieve modulen en een programma van films, debatten en lezingen.

ANGRY kijkt naar radicalisering onder jongeren en zoekt naar antwoorden op deze
vragen vanuit drie perspectieven: kunstenaars, de media en jongeren zelf. Met een grote verscheidenheid aan fotografie, videowerken, mediaverslagen, interviews met (ex-)radicalen en werk van jongeren zelf is ANGRY een project over een -in deze tijden van polarisatie- zeer actueel onderwerp dat ons allemaal aangaat.

ANGRY laat zien dat radicalisering van jongeren van alle culturen en alle tijden is. ANGRY veroordeelt en bekritiseert geen enkele positie, maar onderzoekt en bevraagt het ontstaan en de consequenties van het radicaal zijn.
Sponsors & Partners

ANGRY / Jong en Radicaal is een productie van Paradox, het Nederlands Fotomuseum en Kosmopolis Rotterdam en werd mede samengesteld door Prospektor. ANGRY is tot stand gekomen in samenwerking met LantarenVenster | LPII | De Nieuwe Oogst | International Film Festival Rotterdam | Goethe Instituut | Armninius | Cultdock.

ANGRY is mede mogelijk gemaakt door: Fonds voor Cultuurparticipatie | VSB fonds | SNS REAAL Fonds | Mondriaan Stichting | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Prins Bernhard Cultuurfonds | Gemeente Rotterdam | CBK Rotterdam | Stichting Bevordering van Volkskracht | Eyes on Media | Goethe-Institut 
Wij zijn de volgende bruikleengevers zeer dankbaar
ARGOS distribution (Brussel)
Abir Boukhari, All Art Now (Damascus)
Carlier | Gebauer (Berlijn)
ELASTIC (Malmö)
Christopher Grimes (Los Angeles) 
Kerlin Gallery (Dublin)
Meessen De Clercq Gallery (Brussel)
Luhring Augustine (New York) 
Koch Oberhuber Wolff (Berlijn)
Yossi Milo Gallery (New York)
Galerie Michel Rein (Parijs)
Stedelijk Museum (Amsterdam)

Met speciale dank aan
Marjoleine Boonstra
(Marboni, Amsterdam)
Frank Bovenkerk
(Universiteit van Amsterdam)
Liane van der Linden
(Kosmopolis Rotterdam) 
Beatrice de Graaf
(Centre for Terrorism and Counterterrorism, Den Haag)
Jo Groebel
(Deutsches Digital Institut, Berlijn )
Margalith Kleijwegt
(Vrij Nederland, Amsterdam)
Martijn de Koning
(Radboud Universiteit, Nijmegen)
Steven Lenos
(Nuansa/Radaradvies, Amsterdam)
Annette Linden
(LindenLink, Amsterdam)
Ayatollah Musa
(De Nieuwe Oogst, Rotterdam)
Thomas Seelig
(Fotomuseum Winterthur) 
Jacquelien van Stekelenburg
(Vrije Universiteit, Amsterdam)
Jean Tillie
(Universiteit van Amsterdam)
Aletta, Instituut voor Vrouwengeschiedenis
(Amsterdam)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsterdam)
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
(Hilversum)
Credits

Tentoonstelling
Werk: Annette Behrens (1979, DE) | Nisrine Boukhari (1980, SY) | Mohamed Bourouissa (1978, ALG) | Daya Cahen (1969, NL) | Yvon Chabrowski (1978, DE) | Ad van Denderen (1943, NL) | Rineke Dijkstra (1959, NL) | Willie Doherty (1959, IE) | Eva Frapiccini (1979, IT) | Jasper Groen (1974, NL) | Johan Grimonprez (1962, BE) | Susan van Hengstum (1980, NL) | Runo Lagomarsino (1977, SE) & Johan Tirén (1973, SE) | Eva Leitolf (1966, DE) | Aernout Mik (1962, NL) | Mirko Martin (1976, DE) | Monica Nouwens (1964, NL) | Corinne Englert (1977, CH) & Isabel Morgen (1978, DE) & Cora Piantoni (1975, DE) | Sarah Pickering (1972, UK) | Adriaan van der Ploeg (1984, NL) | Astrid Proll (1947, DE) | Julian Röder (1981, DE) | Allan Sekula (1951, USA) | Jules Spinatsch (1964, CH) | Joel Sternfeld (1944, USA) | Ari Versluis (1961, NL) & Ellie Uyttenbroek (1965, NL) | Yumosh (1990, TR) | Tobias Zielony (1973, DE)

Concept: Bas Vroege (Paradox)
Samenstelling: Iris Sikking (Paradox)
Advies: Frits Gierstberg (Nederlands Fotomuseum)
Onderzoek: Eefje Blankevoort (Prospektor)
Beeldonderzoek: Suzan Geldhoff, Evgenia Sveshinsky (Paradox)
Projectleiding: Claudia Küssel (Nederlands Fotomuseum) | Iris Sikking (Paradox)
Productie: Katya von Kaupel Klein, Hans Verschoor (Nederlands Fotomuseum) | Valentijn Brandt (Paradox)
Marketing, publiciteit: Femke IJsinga, Aukje van Hooijdonk (Nederlands Fotomuseum), Lauralouise Hendrix (Paradox)
Ruimtelijke vormgeving: TomDavid Architecten (Rotterdam)
Grafische vormgeving: Kummer & Herrman (Utrecht)
Prints: Eyes on Media (Amsterdam)
Lijsten: Profilex (Amsterdam)
AV technische ondersteuning: Beam Systems (Amsterdam) | Frank Ortmanns, Thomas Vroege, Wouter Vroege (Paradox)
Grafische produktie: Swoon Sign & Visual (Barendrecht) | [S]Color (Amsterdam)
Vertaling: Douglas Heingartner

Interviews radicalen
Geïnterviewden: Roel van Duin | Saskia | Wynand Duyvendak | Isa Kort | Maaike Meijer | Robert Molenaar | Sjors Remmerswaal | Abe Sahetapy | Izz ad-Din Ruhulessin | Marieke

Research, interviews, montage: Eefje Blankevoort (Prospektor)
Camera, fotografie, geluid: Thomas Roebers 
Produktie assistentie: Timo Vonk, Barbara Vos (Prospektor)
Geluidsbewerking: Björn Warning
Vertaling: Erik Pezarro
Met dank aan: Studio Toon den Heijer
Website www.a-n-g-r-y.nl
Redactie: Eefje Blankevoort (Prospektor) | Iris Sikking (Paradox)
Research, montages, teksten: Eefje Blankevoort, Timo Vonk, Arnold van Bruggen, Barbara Vos (Prospektor)
Productie: Laura Verduijn (Paradox)
Mediacampagne: Arnold van Bruggen (Prospektor)
Vormgeving: Kummer & Herrman (Utrecht)
Techniek: Thijs Gadiot

Educatie / Education 
Lespakket Radicaal in Beeld Ð Paradox
Projectleiding, publiciteit / Projectmanagement, publicity: Lise Lotte ten Voorde (Cultuur Cocktail/Paradox) | Frouke Hoekstra, Kim Fransen (Nederlands Fotomuseum)
Research / Research: Eefje Blankevoort, Arnold van Bruggen, Timo Vonk, Barbara Vos (Prospektor)
Ontwikkeling lesmateriaal: Toos Kruithof, Elsbeth Pijnappels 
Vormgeving lesmateriaal: Kummer & Herrman (Utrecht)

Workshop Beeldtaal – Nederlands Fotomuseum
Ontwikkeling lesmateriaal: Elsbeth Pijnappels 
Productie: Frouke Hoekstra (Nederlands Fotomuseum)

Interactieve les – Kosmopolis Rotterdam
Projectleiding: Alia Azzouzi (Kosmopolis Rotterdam)
Ontwikkeling lesmateriaal: Alia Azzouzi (Kosmopolis Rotterdam) en Marieke Stein (Cultdock)
Begeleiding: Kees Spruijt, Abdelkarim el Fassi (ZouKa Media), Vincent Krieger (VinRock Entertainment)
Met dank aan: Mohammed Cheppih (RadarUitvoering, Rotterdam), Stacii Samidin | Zadkine College/Cultdock (Rotterdam) | Albeda College de Vloot (Maassluis)

Met dank aan
Pilot: Paul van Solm (Wolfert Van Borselen College Tweetalig, Rotterdam)
Ondersteuning promotie: Kirsten Geusebroek en Anneke van der Vaart (CJP)
Advies: Herman Hammer (Bokss, Rotterdam), Marjan Möhle (JSO), Annet-Aling van der Schalk (Gemeente Rotterdam), Rinie Bleeker (SKVR)
Evaluatie: Johanna Baart

Disclaimer

Stichting Paradox heeft zijn uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat op deze website te zien is, te achterhalen. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen toestemming hebt verleend, kunt u contact opnemen met ons: info@paradox.nl

Contact

Paradox
Postbus 113 
1135 ZK Edam 
T + 31 (0)299 315083 
F + 31 (0)299 315082 
info@paradox.nl 
www.paradox.nl 

Pers
Laura Verduijn 
+31 (0)299 315083,
lve@paradox.nl
Lauralouise Hendrix 
+31 (0)299 315083, 
llh@paradox.nl

Nederlands Fotomuseum
in Las Palmas
Wilhelminakade 332
3072 AR Rotterdam
T +31 (0)10-2030405
F +31 (0)10-2030406
info@nederlandsfotomuseum.nl
www.nederlandsfotomuseum.nl

Pers
Femke IJsinga-van Boxsel
+31 (0)10 203 0403 
pers@nederlandsfotomuseum.nl
Kosmopolis Rotterdam
Putselaan 133
3072 CE Rotterdam
T. +31 (0)10 - 417 7422
info@kosmopolisrotterdam.nl
www.kosmopolisrotterdam.nl