In de tentoonstelling ‘A N G R Y’ onderzoeken leerlingen met de museumdocent het thema radicalisering aan de hand van beeldtaal. Onderwerpen als activisme, idealen, beeldvorming en radicalisering komen daarbij aan bod. Welke beelden tonen een daadwerkelijke radicale gebeurtenis, en waar zet de kunstenaar de beelden naar zijn hand? Hoe worden beelden gebruikt door de radicalen zelf, door de media en door kunstenaars? Wat is context en hoe beïnvloedt deze context je manier van kijken? De interactieve rondleiding vormt het uitgangspunt voor de aansluitende workshop.

In de workshop ligt de nadruk op het maken van een serie geënsceneerde beelden door middel van fotografie. Aan de hand van elementen als beeldtaal en lichaamstaal die in de tentoonstelling naar voren komen, gaan de leerlingen aan de slag met het thema ‘jong en radicaal’. De foto’s suggereren een actie, een protest of een gebeurtenis gebaseerd op de kennis en inzichten die tijdens de rondleiding zijn opgedaan. De leerlingen onderzoeken wat de gevolgen zijn van beeldkeuze en -volgorde bij het samenstellen van een serie. Daarnaast wordt het belang van context besproken: de context kan de gemaakte beelden aanscherpen of juist nuanceren.

De informatie op deze website, inclusief het lesmateriaal en de dossiers bij Lespakket 1, kan gebruikt worden voor een voorbereidende les, een verwerking of een eigen project. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Informatie + reserveren
Kim Fransen
educatie@nederlandsfotomuseum.nl
010 2030404
www.nederlandsfotomuseum.nl
Aanbieder
Nederlands Fotomuseum

Voor wie
Bovenbouw vo en mbo (CKV, geschiedenis, maatschappijleer)

Aantal leerlingen
Max. 15 leerlingen per groep en max. 30 leerlingen per keer

Duur
120 min

Kosten
€ 65,- per groep, excl. € 3,50 entree per leerling

Waar
Nederlands Fotomuseum, Wilhelminakade 332, Rotterdam

Wanneer
22 januari t/m 13 juni 2011