Kosmopolis Rotterdam ontwikkelde in samenwerking met CultDock een interactief educatietraject voor leerlingen van het vmbo en mbo. De lessen worden verzorgd door een gastdocent die de leerlingen aan de hand van persoonlijke ervaringen prikkelt om na te denken over het begrip ‘radicaal’. Hoe radicaal vinden ze zichzelf en wie vinden ze uit hun directe omgeving radicaal? Hoe gaan ze hiermee om en welke rol spelen de media hierbij? Een bezoek aan de tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum is onderdeel van dit traject. In de tentoonstellingen kunnen jongeren zien hoe andere Rotterdamse jongeren hun idee van ‘de radicaal’ verbeeld hebben en daar op reageren.

Een les op het mbo duurt ongeveer acht uur, verspreid over één dag (inclusief bezoek aan het museum) of verdeeld over één projectweek. Dit in overleg met de docenten.

Een les op het vmbo duurt maximaal vier uur, verspreid over twee weken. Een bezoek aan het museum valt hier buiten.

Informatie + reserveren
Alia Azzouzi
a.azzouzi@kosmopolisrotterdam.nl
010 4177423
www.kosmopolisrotterdam.nl
Aanbieder
Kosmopolis Rotterdam

Voor wie
Leerlingen mbo 1e en 2e leerjaar (burgerschapscompetenties) en leerlingen vmbo 3e en 4e leerjaar (maatschappijleer/-geschiedenis).

Aantal leerlingen
Max 25 leerlingen per groep

Duur
8 uur per klas, eventueel is het in te korten

Kosten
Het lespakket is hier gratis te downloaden. Voor het boeken van een gast-docent voor het vmbo/mbo kunt u contact opnemen met Kosmopolis Rotterdam.

Waar
Op school en in het Nederlands Fotomuseum

Wanneer
Vanaf 22 januari 2011
Download:
Docentenhandleiding mbo
Lesbrief leerlingen mbo
Docentenhandleiding vmbo
Lesbriefhandleiding vmbo