willie-doherty
 
 
NON-SPECIFIC THREAT, 2004
Videoprojectie met geluid, 7’46”
Courtesy Kerlin Gallery, Dublin

Willie Doherty [1959, IE]

Willie Doherty groeide op in de stad Derry (Londonderry), toen sectarisch geweld en het verzet van groepen als de Irish Republican Army (IRA – Ierse Republikeins Leger) tegen de opsplitsing van Ierland zorgden voor dagelijkse spanningen. Ook al verwijst zijn werk niet rechtstreeks naar ‘The Troubles’ (de onlusten), toch put het vaak uit de geschiedenis van, en de herinneringen aan het conflict, en de weergave daarvan in de media. In NON-SPECIFIC THREAT draait de camera rond een kale man, terwijl een stem een tekst voorleest die misschien wel, misschien niet van deze man is. De vraag naar zijn beweegredenen, afkomst en bedoelingen blijft onbeantwoord. We krijgen geen definitief antwoord en vragen ons af of de woorden die we te horen krijgen de uitdrukking kunnen zijn van onze eigen angsten en vooroordelen.
Video still uit NON-SPECIFIC THREAT, 2004