yumosh
 
 

Yumosh (1990, TR)

Het werk van Yumosh is geïnspireerd op de Slag van Karbala die in? 684 na Christus in het huidige Irak plaatsvond. Jaarlijks wordt deze veldslag door Shi’iten herdacht (Ashura). De dood van de? ongewapende vaandeldrager (die met de handen gesymboliseerd wordt) en de dood van Imam Hussain betekenen voor hen een offer in het streven naar gelijkheid, vrijheid en broederschap ongeacht iemands afkomst, geslacht en geloof (gesymboliseeerd door de groene kleur van de tulbanden). Op de landkaart van de omgeving van de stad Karbala stroomt de rivier de Eufraat, die nu onder het mausoleum doorstroomt, waar de vaandeldrager water voor de kinderen wilde halen en waar hij nu begraven ligt.
Yumosh trekt een vergelijking met strijdtonelen wereldwijd. Haar overtuiging is dat het recht zegeviert want een gebeurtenis blijft niet verborgen in de geschiedenis omdat deze telkens herdacht wordt en daarmee betekenisvol blijft.

Dit werk is ontwikkeld in samenwerking met De Nieuwe Oogst, Rotterdam, waar Yumosh heeft deelgenomen aan het traject Talentontwikkeling.